Millainen on hyvä lelu?

Leikki on tärkeää lapsen psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle. Leluilla onkin merkittävä vaikutus lapsen kehitykseen, ja lapselle tulee antaa tarpeeksi aikaa leikkiin. Mutta miten taataan, että leikki on turvallista, ja millainen on hyvä lelu?

Turvallinen

Turvallisuus on lelun tärkein ominaisuus. Pienten lasten leluissa ei saa olla irtoavia osia, sillä ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Myös myrkylliset tai muuten vaaralliset aineet ovat leluissa kiellettyjä. Leluissa saa olla ääniä ja hajusteita, mutta kannattaa huomioida, että kovat äänet tai voimakkaat hajusteet voivat aiheuttaa lapselle haittaa.

On syytä varmistaa, että lelun pystyy puhdistamaan helposti ja täytetyt lelut ovat pestäviä. Kankaiset lelut eivät saa olla syttymisherkkiä, maalattujen lelujen maalin tulee olla lyijytöntä ja askartelumateriaalien tulee olla myrkyttömiä. Väriliitujen ja maalien pakkauksissa tulee olla merkintä ASTM D-4236 (American Society for Testing and Materialsin hyväksymä). Lelujen turvallisuusvaatimuksista voi lukea lisää täältä sekä Tukesin nettisivuilta.

Kehittävä

Lapsi oppii lelun avulla erilaisia taitoja. Lelu auttaa lasta ajatusten ilmaisussa, lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa sekä lapsen kielenkehityksessä. Lelu edistää lapsen motoriikan kehitystä ja aktivoi oma-aloitteiseen toimintaan.

Liian yksinkertainen tai monimutkainen lelu turhauttaa, jolloin tilaa ei jää luovuudelle ja mielikuvitukselle. Hyvä lelu on innostava ja lapselle mieluinen – näin leikistä on helppo nauttia. Lapsen voimien tulee myös riittää lelun käsittelyyn, ja lelun tulee olla kestävä, jotta se säilyy monet leikkikerrat. Täältä voi lukea tarkemmin, miten leikki vaikuttaa ihmisen kehitykseen.

Lapsen ikään sopiva

Eri-ikäisille lapsille sopivat erilaiset lelut. Pienille lapsille sopivat konkreettiset lelut, ja mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, sitä abstraktimmat lelut innostavat. Vauvoilla kehittyviä aisteja aktivoi muun muassa katselulelut, joihin voi tarttua ja harjoitella motoriikan syy-seuraussuhteita. Taaperot ovat puolestaan innokkaita kokeilemaan kaikkea uutta itse. Leikki-ikäisillä kaverien merkitys korostuu, ja monimutkaisemmat leikit onnistuvat kehittyneen muistin ansiosta. Tästä artikkelista voi tutustua tarkemmin, minkälaiset lelut ja leikit sopivat vauvoille, taaperoille ja leikki-ikäisille.

Ikärajoitukset ja -suositukset ohjaavat valitsemaan lelun, joka on lapsen ikää vastaava. Lelulainsäädännössä lelut on pääsääntöisesti jaettu alle kolmevuotiaiden ja yli kolmevuotiaiden lasten leluihin. Muut lelujen ikämerkinnät ovat suosituksia, ja ne liittyvät lapsen kehitysvaiheisiin.

Ikärajoitus siis tarkoittaa, ettei lelua saa antaa alle 3-vuotiaalle, ja tätä rajoitusta tulee noudattaa. Alle 3-vuotiaiden leluissa tulee huomioida ensinnäkin lelun koko: lelu ei ole riittävän iso, jos se mahtuu vessapaperirullan läpi. Lelun tulee kestää myös pureskelua, ja patterillisissa leluissa tulee olla kotelo, jota lapsi ei saa auki. Lelussa ei saa olla teräviä kulmia, irtoavia osia tai kohtia, joihin lapsen sormet voivat jäädä puristuksiin. Lelussa ei myöskään saa olla kuristumisvaaraa aiheuttavia naruja.

Yli 3-vuotiaille osoitetut ikäsuositukset kuvaavat lapsen valmiutta leikkiä kyseisellä lelulla, ja niiden noudattaminen on vapaaehtoista. Jokainen lapsi on yksilö, joten leluvalinnassa tulee huomioida suositusten lisäksi lapsen oma kehitystaso. Lapsen henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioiminen auttaa valitsemaan paitsi lapsen ikään sopivan, myös mahdollisimman mieluisan lelun lapselle.  

Lakien ja asetusten mukainen

Suomessa käytössä oleva lelulaki perustuu EU:n leludirektiivin. Direktiivin vaatimukset liittyvät lelun fysikaalisiin ominaisuuksiin, kemialliseen koostumukseen ja meluun. Kaikissa EU:n jäsenmaissa leluille on samat turvallisuusvaatimukset, mutta Euroopan ulkopuolella olevien verkkokauppojen leluvalikoima ei välttämättä täytä eurooppalaisia turvallisuusvaatimuksia. Lelujen turvallisuudesta ja luotettavuudesta voi lukea lisää Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin sivuilta.

Muistilista lelun ostoon

  1. Suomessa myytävien lelujen täytyy olla CE-merkittyjä. Merkintä tarkoittaa, että lelu täyttää tarvittavat tuoteturvallisuusvaatimukset.
  2. Myyjän yhteystiedot tulee olla tiedossa mahdollisten ongelmien varalta.
  3. Varoitusmerkinnät tulee olla sekä suomeksi että ruotsiksi.
  4. Huomioi myös verkko-ostoksilla, että sivuilta löytyvät tarvittavat tiedot tuotteesta sekä myyjästä.

12.1.2022 Korjattu kirjoitusvirhe ja muotoilu lelun narun pituudesta.