Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Suomen Leluyhdistys ry:n ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Leluyhdistys ry (y-tunnus 0222648-4) ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy (y-tunnus 1091654-9)
Eteläranta 10
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Heini Pennanen
info@suomenleluyhdistys.fi

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsentietojen ja tilastojen hallinta, jäsenpalveluiden toteuttaminen, jäsenviestintä sekä jäsenmaksujen laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö
· nimi
· sähköpostiosoite
· puhelinnumero
· yritys/organisaatio
· työtehtävät/tehtävänimike
· organisaation osoite, laskutustiedot ja Y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
· julkiset tietolähteet
· palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen vaadittavat tiedot asiakkailta
· käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain konsernin sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on ainoastaan rekisteristä vastaavalla henkilöllä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä info@suomenleluyhdistys.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen jäsenviestintään.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Suomen Leluyhdistys ry:n ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Leluyhdistys ry (y-tunnus 0222648-4) ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy (y-tunnus 1091654-9)
Eteläranta 10
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Heini Pennanen
info@suomenleluyhdistys.fi

3. Rekisterin nimi
Vuoden Peli -kilpailun tuomaristo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Suomen Leluyhdistys ry:n ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy:n Vuoden Peli -kilpailun tuomariston toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
· nimi
· sähköpostiosoite
· puhelinnumero
· osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
· käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain konsernin sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on ainoastaan rekisteristä vastaavalla henkilöllä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä info@suomenleluyhdistys.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen viestintään.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Suomen Leluyhdistys ry:n ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Leluyhdistys ry (y-tunnus 0222648-4) ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy (y-tunnus 1091654-9)
Eteläranta 10
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Heini Pennanen
info@suomenleluyhdistys.fi

3. Rekisterin nimi
Vuoden Peli -kilpailun kuluttajaraati

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Suomen Leluyhdistys ry:n ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy:n Vuoden Peli -kilpailun kuluttajaraadin toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
· nimi
· sähköpostiosoite
· puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
· käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain konsernin sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on ainoastaan rekisteristä vastaavalla henkilöllä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä info@suomenleluyhdistys.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen viestintään.

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Suomen Leluyhdistys ry:n ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Leluyhdistys ry (y-tunnus 0222648-4) ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy (y-tunnus 1091654-9)
Eteläranta 10
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Heini Pennanen
info@suomenleluyhdistys.fi

3. Rekisterin nimi
Vuoden Peli ja Vuoden Lelu tiedotus

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Suomen Leluyhdistys ry:n ja Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy:n Vuoden Peli ja Vuoden Lelu -kilpailuista tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
· nimi
· sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
· julkiset tietolähteet
· käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain konsernin sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on ainoastaan rekisteristä vastaavalla henkilöllä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä info@suomenleluyhdistys.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen viestintään.