Mikä ihmeen Leluyhdistys?

Mikä on Suomen Leluyhdistys?

Suomen Leluyhdistys ry on lelualan oma etujärjestö, joka rummuttaa luovan ja turvallisen leikin puolesta. Jäsenistöömme kuuluu lelujen valmistusta, tukkukauppaa, kauppaa, maahantuontia ja agentuuria harjoittavia yrityksiä. Aktiivinen yhdistyksemme perustettiin vuonna 1972.

Valvomme jäsenyritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistämme jäsentemme välistä yhteistyötä ja parannamme alan toimintaedellytyksiä. Koulutamme jäsenistöämme mm. kansainväliseen EU-lainsäädäntöön liittyen, sillä meillä on kunnianhimoinen tavoite turvallisen tuotevalikoiman suhteen.

Jäsentemme lisäksi palvelemme myös kuluttajia: tiedotamme lelualan uutisista, kerromme kansainvälisitä trendeistä, lelujen turvallisuudesta sekä leikin ja lelujen merkityksestä lapsen psyykkiselle ja fyysiselle kehitykselle. Olemme huolissamme lasten leikki-iän lyhenemisestä. Tavoitteemme onkin, että lapset saavat olla lapsia niin pitkään kuin tahtovat. Tuemme perheitä tässä tehtävässä ja kannustamme kaikenikäisiä leikkimään viestillä ”Saa leikkiä!”

Järjestämme myös vuosittain suositut Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailut, jotka nostavat esille alan huipputuotteita. Vuoden Lelu -ehdokkaisiin pääset tutustumaan jokakeväisillä Lapsimessuilla.

Haluatko Leluyhdistyksen jäseneksi?

Klikkaa jäsenhakemukseen ja lähetä se meille.

Jäsenmaksut 2023

Suomen Leluyhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu määräytyy vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jäsenyrityksen leluliikevaihdon määrän perusteella. Jäsenmaksu peritään yhdessä erässä.

  1. Liikevaihto 0 – 0,25 milj. €, jäsenmaksu 325 €
  2. Liikevaihto 0,25 – 0,5 milj. €, jäsenmaksu 625 €
  3. Liikevaihto 0,5 – 1,68 milj. €, jäsenmaksu 975 €
  4. Liikevaihto yli 1,68    milj. €, jäsenmaksu 1600 €

Liittymismaksu 250 €.

Jäsenistö

Suomen Leluyhdistys ry:ssä on 31 jäsenyritystä.

Jäsenyys Suomen Leluyhdistyksessä

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä Suomessa lelualan tuotantoa, kauppaa, tukkukauppaa, maahantuontia, maastavientiä ja edustustoimintaa harjoittavat suomalaiset oikeustoimikelpoiset yritykset ja yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiseksi jäseneksi, ja jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä.

Hallinto 2023

Hallitukseen kuuluvat seuraavien jäsenyrityksien edustajat:
Amo Oy
Importante Oy
Kesko OYj
Maki A/S
Martinex Oy
Simba Dickie Finland Oy
Tokmanni Group Oyj
Suomen Leluyhdistys ry:n puheenjohtajana toimii Seidi Ailus Tokmannilta.

Edunvalvonta

Suomen Leluyhdistys on antanut ja antaa lausuntoja leluja koskevista laeista, asetuksista, standardeista ja muista säädöksistä.

Tiedotus

Ajankohtaisista alaa ja yleistä kaupankäyntiä koskevista asioista tiedotetaan säännöllisesti jäsenistölle. Tiedotusvälineille tiedotetaan alaa koskevista ajankohtaisista asioista.

Toiminta

Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy on Suomen Leluyhdistys ry:n kokonaan omistama yhtiö. Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy:n tarkoituksena on ollut tuotteistaa leluyhdistyksen osaamista ajankohtaisiksi, yritystoiminnassa hyödyllisiksi palveluiksi.

Koulutus

Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy:n toimesta järjestetään vuosittain koulutustilaisuuksia jäsenyritysten ja sidosryhmien henkilöstölle ajankohtaisista aiheista sekä erityisesti lelujen turvallisuussäädöksistä.

Vuoden Peli -kilpailu

Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy järjestää vuosittain Vuoden Peli -kilpailun uusille, Suomessa julkaistuille lautapeleille. Kilpailussa on neljä sarjaa: lastenpelit, perhepelit, strategiapelit ja partypelit. Vuoden Peli -kilpailun tarkoituksena on edistää lautapelikulttuuria Suomessa ja tuoda esille seurapelien arvoa perheiden yhteisenä ajanvietteenä sekä lasten monien taitojen kehittäjänä.

Vuoden Lelu -kilpailu

Suomen Leluyhdistyksen Palvelu Oy järjestää vuosittain Vuoden Lelu -kilpailun uusille leluille. Kilpailussa on kuusi sarjaa: ensilelut, hahmolelut, rakentelulelut, ajoneuvolelut, roolileikkilelut ja innovaatiolelut. Jokaisesta sarjasta valitaan Vuoden Lelu.