Millaista on leikki muuttuvassa maailmassa?

Leikin monipuolisuuden säilyttäminen on tärkeää muuttuvassa maailmassa. Siinä voimme oppia paljon vanhemmilta sukupolvilta, jotka lapsuudessaan leikkivät enemmän ja monipuolisemmin kuin lapset nykyään. 

Leikki muuttuu maailman mukana. Tärkeimmät asiat pysyvät silti samana läpi vuosikymmenien, ja leikin parhaat ominaisuudet siirtyvät sukupolvelta toiselle. Edelleenkin leikki on merkittävää lapsen kehitykselle, ja lapsille on tärkeää jakaa leikkihetkiä ystävien ja läheisten aikuisten ja sukulaisten kanssa.

Arki on monin paikoin muuttunut viime vuosikymmeninä hektisemmäksi. Siksi nykyään on tärkeää järjestää leikille aikaa. Lapselle on hyvä jättää aikaa myös vapaaseen leikkiin, jossa lapsen luovuus harjaantuu ja jota leikitään vähemmän kuin ennen. Ennen vapaaseen leikkiin oli enemmän aikaa, joten isovanhemmilta voi löytyä hyviä neuvoja ja tukea esimerkiksi lelujen tekemiseen itse. Vanhemmat sukulaiset ovat arvokkaita leikkikavereita lapselle.

Leikki on siirtynyt sisätiloihin

Muuttuvassa maailmassa on tärkeää säilyttää eri leikkimuotojen välillä tasapaino, jolloin leikki on myös monipuolista. Esimerkiksi nykymaailmassa usein korostuu sosiaalisuus, vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen. Näitä tärkeitä lapsi oppii leikkiessään muiden kanssa, mutta myös yksinleikki on arvokasta. Sekä yhdessä että yksin leikkimistä on tärkeää tukea.

Kun leikki ennen valloitti puistot ja pihapiirit, nykyään leikitään useammin sisällä. Se, että lasten kosketus ulkoilmaan, lähipuistoihin ja luontoon vähenee, voi muuttaa leikkejä ja lapsuutta hektisemmiksi. Sisällä leikkimisen ja pelaamisen vastapainoksi välillä tulisikin suunnata pihalle seikkailuun.

Yhteiskunnan teknologistuminen on muokannut leikkiä ja eritoten pelaamista. Digitaalinen pelaaminen voi aikuisista tuntua vieraalta ja oudolta harrastukselta, jos siihen ei ole tottunut omassa lapsuudessaan tai nuoruudessaan. Digipeleissä on kuitenkin monia hyviä asioita. Ne voivat esimerkiksi kehittää ongelmanratkaisukykyä ja yhteistyötaitoja.

On kuitenkin tärkeää, ettei lapsen leikkiminen ja pelaaminen koostu pelkästään digipelaamisesta. Siksi kortti- ja lautapeleillä on yhä tärkeä paikka niin perheen, sukulaisten kuin kavereiden yhteisenä ajanvietteenä. Esimerkiksi Kimblen ja Unon kaltaisista klassikoista tai perinteisistä ulkoleikeistä voi muodostua sukupolvet ylittäviä, yhteisiä kokemuksia.

Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota

Monet aikuiset voivat muistella lapsuutensa leikkejä, joissa sattui ja tapahtui. Tällaisia tapaturmille altistavia leikkejä ei usein enää leikitä, koska leikissä kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota turvallisuuteen.

Turvallisuuden korostuminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö nykyäänkin saisi leikkiä riehakkaasti. Esimerkiksi vauhdikas mäenlasku on hurjan hauskaa. Se on myös mukava yhteinen puuha aikuiselle ja lapselle. Lisäksi vaikkapa kiipeily on lapsen fysiikan kehitykselle hyväksi, kunhan sen tekee turvallisesti ja aikuisen valvonnan alla.

Myös lelujen turvallisuusvaatimukset ovat ajan saatossa muuttuneet. Siksi on hyvä harkita tarkkaan, kannattaako antaa vanhoja perintöleluja lapselle. Vanhoissa leluissa voi esimerkiksi olla vaarallisia aineita, joita ei enää nykyisin saa käyttää lelujen valmistuksessa.