5 syytä leikkiin – miksi kaikki tarvitsevat leikkikaverin?

Kaverit ovat tärkeitä läpi elämän, ja pohja kaveritaidoille muodostuu lapsena. Kokosimme 5 syytä, miksi kaikki tarvitsevat leikkikaverin.

Muistatko vielä kenen kanssa leikit lapsena? Lapsuuden leikkikaverit ovat tärkeitä ja heidän kanssaan luo ikimuistoisia hetkiä. Vaikka yksin leikkiminenkin on tärkeää, jokainen tarvitsee kaveria niin lapsena kuin aikuisenakin!

1. Kaveritaidot

Kaveritaidot ovat ystävyyden perusta, sillä kaveritaitoja tarvitaan toisten kanssa toimimiseen, suhteiden solmimiseen ja niiden ylläpitämiseen. Kaveritaidot muodostuvat erilaisista sosiaalisista taidoista, kuten empatiakyvystä, itsensä ilmaisusta, omien ja toisten tunteiden tunnistamisesta sekä taidosta tutustua muihin. Taitojen harjoittelu on tärkeää, sillä samat taidot ovat tarpeen myös myöhemmin, esimerkiksi työelämässä.

2. Ystävyys

Parhaimmillaan ystävyyssuhteet kantavat läpi elämän. Kavereilta saa tukea elämän erilaisissa tilanteissa. He tukevat, kannustavat ja esimerkiksi helpottavat muutosten käsittelyä. Esimerkiksi ala- ja yläkouluun siirtymistä ei tarvitse jännittää niin paljon, kun sen tekee yhdessä kavereiden kanssa.

3. Ideat

Parhaat ideat syntyvät usein yhdessä tuumin. Yksin leikkiessä voi tuntua välillä, että luovuus ja mielikuvitus loppuu kesken. Kaverin kanssa leikki voi saada yllättäviä hauskoja käänteitä, kun molemmat kehittelevät omaan mielikuvitukseen pohjautuen leikkiä eteenpäin.

4. Itsetunto

Jokaiselle on tärkeää tuntea itsensä hyväksytyksi, kuulluksi ja nähdyksi, ja siinä kaverit ovat keskeisessä roolissa. Hyvä ystävä välittää ja saa toisen tuntemaan itsensä merkitykselliseksi. Ystävät lisäävät onnellisuutta.

5. Jakaminen

Leikkihetkien riemu on entistä suurempaa, kun sen jakaa jonkun kanssa! Jakaminen ja kompromissien teko ovat tärkeitä taitoja kaverisuhteissa, mutta myös sisarussuhteissa ja aikuisiällä työelämässä.